Absorpční jodová kyveta na výstavě Cosmos Discovery

Výstava Cosmos Discovery byla od druhé poloviny září rozšířená o další exponáty. Jeden z nich byla absorpční jodová kyveta, která vznikla ve spolupráci ústavů Akademie věd ČR, konkrétně Ústavu přístrojové techniky s Ústavem fyziky plazmatu a dále ve spolupráci se společnostmi TOPTEC Turnov a Meopta-Optika, Přerov. Výstava byla instalována v prostorách VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - PAVILON E. Vzhledem k epidemické situaci byla předčasně ukončena k 9.října 2020.

Foto: umístění absorpční jodové kyvety umístěna na výstavě Cosmos DiscoveryKyveta  Kyveta  Kyveta

 

Absorpční jodová kyveta
Absorpční kyveta plněná čistými parami jódu je srdcem stabilizovaného laseru pro mezisatelitní interferometr LISA (detekce gravitačních vln). Průchodem gravitační vlny dojde ke změně optických vzdáleností mezi soustavou satelitů a laserové světlo tak dorazí k detektoru s jiným zpožděním. Laser je frekvenčně stabilizován pomocí spektroskopie v jodové kyvetě, spektrální parametry kyvety tak určují výsledné rozlišení a přesnost měření.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, TOPTEC, Turnov
Meopta-Optika, Přerov