Organizační struktura

Vedení ÚPT AV ČR

Ředitelství

Ředitel

Zástupce ředitele pro vědecko-výzkumnou činnost

Zástupce ředitele pro ekonomicko-technickou činnost

Sekretariát ředitele

Dozorčí rada

Předseda

 • prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. AR AV ČR

Místopředseda

 • Ing. Filip Plešinger, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Tajemnice

 • Bc. Světlana Hanáková ÚPT AV ČR, v. v. i.

Členové

 • prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. ÚFM AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. VUT Brno, FSI
 • prof. Ing. Pavel Zemčík, Dr. VUT Brno, FIT

Rada ÚPT AVČR, v.v.i.

Předseda

 • Ing. Pavel Jurák, CSc. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Místopředseda

 • Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Tajemník

 • Ing. Jan Slaměník, CSc. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Členové

 • Ing. Ondřej Číp, Ph.D.ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
 • prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.DVUT v Brně, FSI
 • Mgr. Petr Klapetek, Ph.D.Český metrologický institut
 • Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • prof. Ing. Josef Lazar, Dr.ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.MU, PřF,
  Ústav fyziky kondenzovaných látek
 • Ing. Zenon Starčuk, CSc.ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Martin Zobač, Ph.D.ÚPT AV ČR, v. v. i.

Mezinárodní poradní sbor ředitele ÚPT AVČR

Tajemník

 • Michal Macek, PhD ÚPT AV ČR, v. v. i.

Členové

 • Prof. Tewodros AsefaRutgers University, New Jersey, USA.
 • Prof. Dr. rer. nat. et Ing. habil. Christoph HaberstrohTechnical University Dresden, Německo
 • prof. Marek MalikImperial College, London, UK.
 • Dr. rer. nat. Michael MerkelFOCUS Electronics GmbH, Leipzig, Německo.
 • Prof. Marwan S. MoussaMu'th University, Al-Karak, Jordan.
 • Dr. Joseph J. NiemelaICT Trieste, Itálie
 • Prof. Monika Ritsch-MarteMedical University of Innsbruck, Rakousko.
 • Prof. Philip St. J. Russell, FRSMax-Planck Institute for the Science of Light, Erlangen, Německo.
 • Prof. Thorsten SchummVienna University of Technology, Vienna, Rakousko.
 • Dr. Roger A. WepfUniversity of Queensland, Australia.
 • Prof. Steve R. WilliamsUniversity of Manchester, Manchester, UK.

Výzkumná oddělení

Elektronové a plasmové technologie
Ing. Martin Zobač, Ph.D.

Tenké vrstvy

Elektronové technologie

Elektronová litografie

Elektronová mikroskopie
Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.

Elektronová optika

Mikroskopie a spektroskopie povrchů

Mikroskopie a mikroanalýza

Mikroskopie pro biomedicínu

Environmentální elektronová mikroskopie

Mikroskopie pro materiálové vědy

Magnetická rezonance a kryogenika
Ing. Zenon Starčuk, CSc.

Magnetická rezonance

Kryogenika a supravodivost 

Medicínské signály
Ing. Pavel Jurák, CSc.

Um. inteligence a medicínské technologie 

Výpočetní neurovědy 

Mikrofotonika
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.

Levitační fotonika

Komplexní fotonika

Biofotonika a optofluidika

Aplikovaná a integrovaná fotonika

Koherenční optika
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.

Interferometrická a optovl. instrumentace

Frekvenční reference a přenosy

Kvantová metrologie

Laserové technologie

Podpůrná oddělení

Personální úsek a mzdová účtárna

Zdeňka Sigmundová

Ekonomický úsek

Ing. Petr Kalivoda

Středisko informačních technologií

Richard Tannenberg

Knihovna

Mgr. Jana Uchočová

Technické oddělení

Ing. Jiří Kališ

Správa budov

Jan Šarlej

Podpora projektů

Ing. Tereza Zdražilová

Komunikace s veřejností a médii

Ing. Pavla Schieblová

Centrální laboratoř Elektronové mikroskopie a Ramanovy spektroskopie

Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D.

Centrální laboratoř magnetické rezonance

doc. Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.