Academic TTO

Academic TTO

Projekt řeší systematizaci TT v rámci AV ČR prostřednictvím nastavení dlouhodobě udržitelného systému budování expertních kapacit TT. Partnery projektu je 16 ústavů AV ČR. Cílovou skupinu tvoří pracovníci TT v rámci celé AV ČR, zejména partnerských pracovišť, a další dotčení pracovníci. Plánovaným přínosem projektu je ucelená komunikační strategie směrem k aplikační sféře, založená na portfoliu výsledků s odpovídajícím aplikačním potenciálem a vnitřní infrastruktuře propojující pracoviště AV ČR.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
Řešitel: 
Scholzová Lenka - Středisko společenských činností AV ČR, v. v. i.
Spoluřešitelé: 

Müllerová Ilona Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000626
Datum od: 
1. 1. 2017
Datum do: 
31. 12. 2020