Analytika biologicky významných fosforylovaných sloučenin

1242

Analytika biologicky významných fosforylovaných sloučenin

Analýza obsahu fosforylovaných sloučenin v buňkách a tkáních in vivo. Výsledky získané měřením spekter nukleární magnetické rezonance 31P budou srovnány s hodnotami získanými analýzou bezbuněčných extraktů. Analytických metod bude použito ke studiu metabolismu fakultativně anaerobní bakterie Paracoccus denitrificans.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, DrSc.
Řešitel: 
Igor Kučera - MASARYKOVA UNIVERZITA
Spoluřešitelé: 

Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
AR VŠ
Reg. č.: 
F/1994
Datum od: 
1. 1. 1994
Datum do: 
31. 12. 1994