Analýza chování spinových systémů v multi-dimenzionálních NMR experimentech

1102

Analýza chování spinových systémů v multi-dimenzionálních NMR experimentech

Cílem navrhovaného projektu je získání nových informací o vývoji spinových systémů v průběhu dvou a tří-dimenzionálních NMR experimentů. Prováděné studie budou zaměřeny zejména na vícekvantovou filtraci 3D NMR spekter, sledování vlivu silných interakcí a vývoj spinových systémů během dlouhých spin-lockových intervalů, kdy spolupůsobí jak Hartman-Hahnův přenos, tak i kros-relaxace. Bude studována redukce počtu frekvenčních dimenzí a vývoj spinových systémů při působení selektivních tvarovaných rf pulsů s amplitudovou a fázovou modulací. Součástí projektu je i vývoj programových prostředků pro simulaci multi-dimenszionálních NMR experimentů na bázi matic hustoty, které adekvátně popisují systémy se silnými interakcemi a jsou ve shodě s používanými procedurami datových manipulací u současných NMR spektrometrů. Teoretické výsledky a optimalizované experimentální procedury budou použity pro strukturní studie modelových systémů, proteinů a fragmentů DNA.
Řešitel v ÚPT: 
Prof. RNDr Vladimír Sklenář, DrSc.
Řešitel: 
Vladimír Sklenář - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IA46501
Datum od: 
1. 1. 1991
Datum do: 
31. 12. 1993