Analýza dynamických a statických vlastností QT intervalů

2141

Analýza dynamických a statických vlastností QT intervalů

Cílem je měření a analýza QT vazby a vyhodnocení nových parametrů této vazby u pacientů s abnormalitami QT. Bude vyhodnoceno, zda nové parametry plně popisují QT fyziologii i u těchto pacientů a budou analyzovány odchylky.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Josef Halámek, CSc.
Řešitel: 
Josef Halámek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Tomáš Kára - Fakultní nemocnice u sv.Anny, Brno

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
ME09050
Datum od: 
1. 4. 2009
Datum do: 
31. 12. 2012