Analýza a měření dynamických chyb akvizičního systému

2131

Analýza a měření dynamických chyb akvizičního systému

Dynamické chyby akvizičního systému limitují dosažitelný frekvenční a dynamický rozsah. Současné analýzy se však zaměřují především na statistické chyby a dynamické chyby jsou zanedbávány. Cílem projektu je analýza, měření a minimalizace dynamických chyb. Při analýze budou uvažovány různé typy chybových signálů (šum, náhodné harmonické složky, harmonické zkreslení, fázová modulace) a různý původ těchto signálů (ADC, vzorkovací signál, vazba mezi analogovou a digitální částí).
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Josef Halámek, CSc.
Řešitel: 
Josef Halámek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/02/0553
Datum od: 
1. 1. 2002
Datum do: 
31. 12. 2004