Analýza metabolizmu a lokalizace změn kostní tkáně čelisti pomocí MR zobrazovacích technik

111301

Analýza metabolizmu a lokalizace změn kostní tkáně čelisti pomocí MR zobrazovacích technik

Cílem projektu bude teoretický a experimentální rozbor kostních tkání dolní čelisti s využitím biochemických a magneticko resonančních metod a jinými zvolenými diagnostickými postupy. Bude vytvořen a postupně doplňován soubor pacientů, budou optimalizovány diagnostické metody a budou provedeny vzájemné korelace jejich výsledků. Tyto nové metody umožní sledování dynamiky chorob a případnou změnu navrhované nebo použité terapie. Pro diagnostiku a léčbu patologií obličejového skeletu je nutné identifikovat případné změny MR signálu, které by umožnily odhalit změny v metabolismu a/nebo morfologii postižených kostí v co nejranějším stádiu onemocnění.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.
Řešitel: 
Karel Bartušek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Ondřej Liberda - Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno
Eva Gescheidtová - FEKT VUT v Brně

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GAP102/11/0318
Datum od: 
1. 1. 2011
Datum do: 
31. 12. 2013