Analýza signálu NMR, zkresleného aplikací gradientních polí, na signálovém procesoru DSP96002

1153

Analýza signálu NMR, zkresleného aplikací gradientních polí, na signálovém procesoru DSP96002

Navržení měřicí metody a vytvoření programového prostředí pro samostatnou obvodovu desku se signálovým procesorem DSP96002.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.
Řešitel: 
Zdeněk Smékal - Vysoké učení technické v Brně
Spoluřešitelé: 

Karel Bartušek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
FR450691
Datum od: 
1. 1. 1995
Datum do: 
31. 12. 1995