Analýza ventrikulární repolarizace a depolarizace

2131

Analýza ventrikulární repolarizace a depolarizace

Ventrikulární depolarizace a repolarizace, reprezentovaná QT intervaly, detekovanými na EKG signálu, je důležitá proměnná pro predikci náhlé srdeční smrti, ventrikulární arytmie (Torsade de Pointes – TdP), klasifikaci pacientů s dlouhým a krátkým QT a vyhodnocení vlivu léků. QT intervaly jsou vázány na tepovou frekvenci (definovanou RR intervaly) a analýza QT/RR vazby je jeden ze základních problémů vyhodnocení QT intervalů. Zatím neexistuje model a ucelený soubor parametrů popisující tuto vazbu. Naším cílem je analýza QT/RR vazby a vytvoření modelu, s minimálním počtem parametrů, který bude popisovat statické i dynamické vlastnosti QT a tím i celkové vlastnosti QT. Pro odvození modelu budou použita měření s excitací RR, aby byly dobře popsány dynamické vlastnosti QT/RR vazby. Doposud publikované analýzy se zaměřují na vyhodnocení klidových záznamů EKG. Přitom je dobře známo, že TdP je iniciován rychlou změnou RR (stres, fyzická zátěž). Předpokládáme, že výsledné parametry modelu bude možno použít pro klasifikaci pacientů, predikci rizika náhlé srdeční smrti a TdP a vyhodnocení vlivu léků.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Josef Halámek, CSc.
Řešitel: 
Josef Halámek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Jolana Lipoldová - Fakultní nemocnice u sv. Anny

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/08/1129
Datum od: 
1. 1. 2008
Datum do: 
31. 12. 2010