Analýza vysokofrekvenčního EEG signálu z hlubokých mozkových elektrod

123301

Analýza vysokofrekvenčního EEG signálu z hlubokých mozkových elektrod

Projekt zahrnuje analýzu, návrh a testování nových algoritmů, metod a programů pro zpracování vysokofrekvenčního signálu EEG získávaného z hlubokých mozkových elektrod. Výsledky budou umožňovat přesnější lokalizaci epileptických ložisek a současně budou zahrnovat základní výzkum vzájemných vazeb a interakcí mezi hlubokými mozkovými strukturami. Obě oblasti se liší klinickým významem a metodikou měření a interpretace. Pro zpracování budou použita data získaná na pracovišti spolunavrhovatele v rámci epilepto-chirurgického programu a při léčbě Parkinsonovy choroby hloubkovou stimulací.
Doposud nejsou k dispozici metody a postupy pro analýzu intrakraniálních vysokofrekvenčních EEG záznamů. Technologicky jsou tyto záznamy dostupné jen velmi krátkou dobu a jejich informační přínos je vysoký. Cílem projektu je přispět k vývoji metodiky pro analýzu rychlých dějů v lidském mozku. Přesná lokalizace epileptických zdrojů a výzkum příčin jejich vzniku jsou zásadní především pro pacienty, kteří trpí touto devastující nemocí.
Cíl
Cílem projektu je vývoj nových metod pro diagnostiku epileptických zdrojů a stanovení funkčních vazeb mezi mozkovými strukturami. Projekt zahrnuje implementaci současných a nových metod do systému pro automatickou a dávkovou analýzu intracerebrálních záznamů.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Řešitel: 
Pavel Jurák - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Milan Brázdil - Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GAP103/11/0933
Datum od: 
1. 1. 2011
Datum do: 
31. 12. 2015