Analýza vztahu mezi elektrickými ději a průtokem krve u srdečních komor

213001

Analýza vztahu mezi elektrickými ději a průtokem krve u srdečních komor

Navrhovaný projekt je zaměřen na studie vztahů mezi elektrickými vlastnostmi a průtokem krve srdečními komorami. Hlavním cílem projektu je popsat a verifikovat fyziologickou příčinu náhlé změny QT intervalu jako reakce na náhlou změnu srdeční frekvence a následnou pomalou adaptaci QT intervalu. Budou navrženy protokoly zvířecích experimentů pro studie na izolovaných srdcích tak, aby bylo možné nastavit různé fyziologické a patofyziologické podmínky. Bude provedeno měření na zvířecích modelech a zaznamenány elektrokardiografické signály. Zaznamenané biosignály budou předzpracovány navrženými metodami pro potlačení rušení, detekce vln a rozměření. Dále budou navrženy metody pro analýzu předzpracovaných signálů pro studie chování QT intervalů. Projekt umožní potvrdit, že náhlá změna srdeční frekvence a související změna průtoku krve srdečními komorami způsobuje náhlou změnu a následnou pozvolnou adaptaci QT intervalů. Bude popsána fyziologická podstata těchto rychlých a pomalých depolarizačních a repolarizačních dějů.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Josef Halámek, CSc.
Řešitel: 
Jana Kolářová - FEKT VUT v Brně
Spoluřešitelé: 

Marie Nováková - Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno
Josef Halámek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GAP102/12/2034
Datum od: 
1. 1. 2012
Datum do: 
31. 12. 2016