Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků

5843

Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků

Použití laserových technologií při výrobě solárních článků je jednou z cest zvýšení konverzní účinnosti a zároveň přináší snížení časové náročnosti některých technologických operací. Laserové procesy nachází využití především u selektivní strukturalizace vrstev, řezání, rýhování a vrtání otvorů. Projekt se zabývá výzkumem působení laserového svazku na křemíkový substrát a optimalizací parametrů opracování pro průmyslové využití. Projekt je dále zaměřen na transfer poznatků z výzkumu do návrhu a realizace prototypu multifunkčního zařízení pro laserové procesy v průmyslovém měřítku.
Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.
Řešitel: 
Jiří Hladík - Solartec s. r. o.
Spoluřešitelé: 

Vilém Neděla - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
FR-TI1/305
Datum od: 
1. 7. 2009
Datum do: 
30. 6. 2013