Aplikovaná fyzika jako základ technických věd

0050

Aplikovaná fyzika jako základ technických věd

Použití teoretických a experimentálních metod aplikované fyziky pro řešení následujících problematik: Elektronové optické metody nízkonapěťové a environmentální elektronové mikroskopie pro studium povrchů a struktur pevných a biologických látek. NMR tomografie a spektroskopie živých a neživých objektů. Kvantové generátory světla s vysokou koherencí a laserová nedestruktivní manipulace s mikroobjekty. Elektromagnetické interakce v biologických systémech. Metody vlnovodné a koherenční optiky pro generování, přenos a zpracování optických signálů. Vědecká metrologie času a frekvence. Dynamika elektromechanických konverzí a rizika s ní spojená. Fyzikální modely dynamiky elektrokinetických a tepelných interakcí v pevné a plynné fázi. Rozšíření experimentálních možností izochronního cyklotronu U120-M. Dozimetrie svazků a polí nabitých částic. Hydrodynamické aspekty revitalizace vodních toků se zaměřením na pohyb sedimentů a měření rychlostních polí. Hydraulická doprava a manipulace s odpady.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc.
Řešitel: 
Jan Šimša - ÚSTAV RADIOTECHNIKY A ELEKTRONIKY AV ČR
Spoluřešitelé: 

Rudolf Autrata - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Pavel Dobeš - ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AV ČR
Ivo Doležel - ÚSTAV PRO ELEKTROTECHNIKU AV ČR
Pavel Vlasák - ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU AV ČR
Vladimír Rudajev - ÚSTAV STRUKTURY A MECHANIKY HORNIN AV ČR
Miloš Drdácký - ÚSTAV TEORETICKÉ A APLIKOVANÉ MECHANIKY AV ČR

Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
KSK1067601
Datum od: 
1. 1. 1996
Datum do: 
31. 12. 2000