Aplikovaná fyzika jako základ technických věd

5151

Aplikovaná fyzika jako základ technických věd

Analyzovat příčiny nestabilit přenosu přesných elektronických signálů. Rozšířit poznatky o nových typech optických vlnovodných a difrakčních struktur pro aplikace v optických komunikačních a senzorových systémech. Systematicky řešit fyzikální problémy elektronové optiky, nukleární magnetické rezonance a koherenční optiky zaměřené na zlepšení parametrů přístrojů založených na těchto principech. Vyvinout metodiku vyšetřování a potlačení parazitních jevů ve složitých elektromagnetických a elektrohydrodynamických systémech. Vyřešit vybrané problémy chování elektroreologických kapalných systémů. Rozvinout metody detekce a měření v oblasti nukleární fyziky pro potřeby nových jaderných technologií. Teoreticky i experimentálně vyhodnotit přínos komplexních konstitučních vztahů geomateriálů pro předpověď mechanického chování inženýrských staveb. Navrhnout a ověřit nové postupy přípravy kompozitních materiálů s cílem zvýšit jejich oxidační odolnost.
Řešitel v ÚPT: 
RNDr. Luděk Frank, DrSc.
Řešitel: 
Vlastimil Matějec - ÚSTAV RADIOTECHNIKY A ELEKTRONIKY AV ČR
Spoluřešitelé: 

Pavel Vlasák - ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU AV ČR
Viktor Valouch - Ústav pro elektrotechniku AV ČR
Luděk Frank - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Jan Dobeš - Ústav jaderné fyziky AV ČR
Miloš Drdácký - ÚSTAV TEORETICKÉ A APLIKOVANÉ MECHANIKY AV ČR
Karel Balík - ÚSTAV STRUKTURY A MECHANIKY HORNIN AV ČR

Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
KSK2067107
Datum od: 
1. 1. 2001
Datum do: 
31. 1. 2004