ATOM 3D (Pokročilé techniky optických manipulací využívající nové 3D syntézy světelných polí)

4401

ATOM 3D (Pokročilé techniky optických manipulací využívající nové 3D syntézy světelných polí)

Optická manipulace s mikroobjekty (optická pinzeta) prokázala, že je velmi užitečný a interdisciplinární nástroj, který umožnil rozvinout základní fyzikální a biologický výzkum týkající se problematiky koloidů a měření mechanických vlastností a chování jednotlivých biologických molekul (DNA, bílkovin). Cílem tohoto NEST projektu je pozdvihnout optické manipulace do rozměrů odpovídajícím 21. století s využitím originálních a nekonvenčních myšlenek. Klasická optická pinzeta využívá velmi omezeně možnosti prostorově tvarovat rozložení světelného pole. Tento projekt by měl nalézt celou škálu metod a systémů založených na dynamických optických elementech a dosáhnout libovolných prostorových konfigurací světelných pastí, z nichž některé budou mít až nanometrové rozměry. Otevře se tím cesta k přímým manipulacím a lokalizaci nepatrných biologických vzorků virů a DNA. Využití mnoha chytacích paprsků umožní zajímavé mikromanipulace a nanomanipulace s celou řadou různě tvarovaných mikrostruktur v mikrofluidních systémech, pokročilé biologii a koloidní chemii. Nové formy optické pinzety osvětlí principy dynamiky brownovských systémů, frakčního třídění koloidních a biologických vzorků a možná i molekulárních procesů. Konsorcium zahrnuje sedm vzájemně se doplňujících výzkumných skupin pokrývajících tématiku projektu a zajištujících rychlé ověření a realizaci myšlenek v relevantních oblastech.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Kishan Dholakia -
Spoluřešitelé: 

Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
EC
Reg. č.: 
508952
Datum od: 
1. 7. 2004
Datum do: 
30. 6. 2007