AV21

av21 Na této webové stránce jsou soustředěny informace týkající se akcí realizovaných Ústavem přístrojové techniky AV ČR v. v. i. v rámci výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“ – jednoho z 25 okruhů, kterým se věnuje a které podporuje projekt špičkového výzkumu ve veřejném zájmu, známý jako Strategie Akademie věd AV21. av21
 

 

 
AV21
Praktický workshop s využitím moderních mrazových technik používaných ve fixaci. pokračování
AV21
Dne 12. října 2018 se v areálu ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy konal čtvrtý ročník „Workshopu o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích“. pokračování
AV21
Dne 12. 9. 2018 se ve spolupráci s Fakultou chemickou VUT v Brně uskutečnil workshop pořádaný v rámci konference Chemistry and Life jako satelitní akce. pokračování
AV21
Ve dnech 15 – 16. 8. 2018 se v Konferenčním centru AV ČR v Nových Hradech konal workshop na téma "Příprava citlivých vzorků pro pokročilé metody elektronové mikroskopie". pokračování
AV21
ve dnech 15. – 18. 8. 2018 navštíví ÚPT AV ČR, prof. R. Asefy z Rutgers University v USA, který představí svůj výzkum 15. 8. 2018, 10:00 v sále ÚPT AV ČR, v rámci veřejné přednášky na téma  "Rational Fabrication of Multifunctional Nanomaterials for Energy and Nanomedicine Applications and Elucidation of their Structure-Activity Relationships" pokračování
AV21
Mezinárodní setkání, které se konalo ve dnech 7. – 11. 8. 2018 na Ústavu fyzikální chemie Univerzity Innsbruck, umožnilo rozšířit výzkumnou spolupráci mezi touto univerzitou a Ústavem přístrojové techniky AV ČR. pokračování

Stránky