BD Sensors, s.r.o.

1171

BD Sensors, s.r.o.

Aplikovaný výzkum inteligentních sensorů v systému SENSVISIONR pro měření nelektrických veličin s přímým datovým připojením do informačního systému lokálních sítí Ethernet a pomocí web serveru s připojením na Internet/intranet s dalšími otevřenými datovými protokoly a službami ICT.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.
Řešitel: 
Antonín Menšík - BD Sensors s.r.o.
Spoluřešitelé: 

František Zezulka - Fakulta elektrotechniky a komunikacních technologií
Karel Bartušek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
FD-K/104
Datum od: 
23. 10. 2001
Datum do: 
31. 12. 2003