Bezkontaktní optické měřící metody a systémy pro přesné strojírenství

046401

Bezkontaktní optické měřící metody a systémy pro přesné strojírenství

Tento projekt je orientován na výzkum a návrh optických interferometrických měřicích systémů pro aplikace v nanometrických a vysoce citlivých měřicích zařízeních měřících délkové změny, tvarové úchylky a povrchové defekty, které se vyskytují v oblasti vyspělého strojírenství a pokročilých mikrotechnologií. Cílem projektu je výzkum a vývoj kompaktních laserových interferometrických snímačů polohy a výchylky s významným podílem optovláknové techniky. Snímače by měly být vhodné pro nasazení v průmyslovém prostředí v režimu automatizovaného provozu kontrolních měřicích stanic v aplikacích, kde vyšší nároky na přesnost ospravedlní použití sofistikovanější a nákladnější měřicí techniky. Současně bude probíhat výzkum a vývoj tradičních indukčnostních snímačů polohy s cílem dosažení lepších parametrů.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Řešitel: 
Ondřej Číp - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Jan Kůr - MESING
Otakar Wilfert - VUT Brno

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
FR-TI2/705
Datum od: 
1. 7. 2010
Datum do: 
30. 9. 2014