Budoucnost technických oborů

724001

Budoucnost technických oborů

Cílem projektu Budoucnost technických oborů (BTO) je vybudování a rozvoj kooperační sítě mezi centry, vysokými školami, podnikatelským a veřejným sektorem se záměrem čelit kritickým výzvám (nejistotám), před které budou postaveny technické obory v první polovině 21. století. Projekt BTO je v synergii s dalšími OP a soustředí se na vytvoření optimálních podmínek zejména po vyčerpání prostředků pro VaV ze SF EU. Jedná se o vytvoření podmínek pro rozvoj „knowledge transfer“ – nárůst počtu společných VaV projektů a aplikační sféry při intenzivnějším zapojení žadatele a partnerů do mezinárodní spolupráce a dále vytvoření podmínek „technology transfer“ – komercializace existujících a budoucích výsledků VaV projektů. Projekt reaguje na stále zřetelnější celoevropský nedostatek technicky orientovaných odborníků a je koncipován na trvalou udržitelnost. Obecným cílem projektu je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR prohloubením a zefektivněním vzájemných vazeb mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi, podnikatelským a veřejným sektorem. http://www.msek.cz/cz/projekty/opvk-2-4-budoucnost-technickych-oboru-par...
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Bohdan Růžička, Ph.D., MBA
Řešitel: 
Peregrína Štípová - Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Spoluřešitelé: 

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje -
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje -
Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdruž -
Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava -
Bohdan Růžička - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Datum od: 
1. 1. 2012
Datum do: 
31. 12. 2014