Centrum moderní optiky

4442

Centrum moderní optiky

Centrum moderní optiky (CMO) sdružuje dvě významná česká optická pracoviště: katedru optiky Univerzity Palackého v Olomouci a Ústav přístrojové techniky AV ČR v Brně. Centrum si klade za cíl sblížit tyto řešitelské týmy a podpořit jejich komplementární experimentální i teoretickou výzkumnou činnost v prioritních oblastech moderní optiky, jako je využití kvantových i klasických principů k navržení nových metod optického zpracování a přenosu informace, opické mikromanipulace a nanometrologie. Centrum umožní dále rozšířit výzkumné aktivity pracovišť po materiální i personální stránce a ještě více se přiblížit úrovni předních evropských pracovišť. Bucde takto podpořena výchova nových doktrorandů a mladých vědeckých pracovníků a spolupráce se špičkovými zahraničními vědeckými týmy a z toho plynoucí užší začlenění do sítě elitních evropských vědeckých pracovišť.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Jaromír Fiurášek - Univerzita Palackého v Olomouci
Spoluřešitelé: 

Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
LC06007
Datum od: 
1. 3. 2006
Datum do: 
31. 12. 2011