Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky

442502

Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky

Centrum navazuje na předchozí CEPO a sjednocuje klíčové akademické a průmyslové hráče v ČR, kteří se zabývají výzkumem v oblasti elektronových, fotonových a kvantových technologiích. Aktivity Centra zvýší výzkumnou excelenci a aplikační relevanci akademických partnerů orientované na posílení transferu znalostí k průmyslovým partnerům zaměřených na elektronovou a světelnou mikroskopii a spektroskopii, pokročilé lasery a jejich aplikace, opto-vláknové sensory a sondy, mikro- a nanostrukturované povrchy a optické prvky, ultracitlivou detekci na hranici fyzikálních principů, ultrapřesnou metrologii aplikovatelnou ve výrobě, vývoj sofistikovaných prvků a systémů. Tato synergická spolupráce zvýší přidanou hodnotu výstupů průmyslových partnerů, 2/3 přiblíží a 1/3 udrží na úrovni světových lídrů.

Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Řešitel: 
Lazar Josef - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Kůr Jan - MESING, spol. s r.o.
Úlehla Libor - Meopta - optika, s.r.o.
Škereň Marek - IQS Group s.r.o.
Smrž Martin - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Nejezchleb Karel - CRYTUR, spol. s r.o.
Šprdlík Vít - Compo Tech PLUS, spol. s r. o.
Nebesářová Jana - Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Neuman Jan - NenoVision s.r.o.
Urban František - NETWORK GROUP, s.r.o.
Trtílek Martin - PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.
Plešinger Jaroslav - TechSoft Engineering, spol. s r.o.
Vystavěl Tomáš - Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.
Honzátko Pavel - Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Lédl Vít - Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Šlouf Miroslav - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Hozák Pavel - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Hošek Jan - České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní
Nováček Jiří - Masarykova univerzita
Řeháček Jaroslav - Univerzita Palackého v Olomouci
Kolíbal Miroslav - Vysoké učení technické v Brně, Sředoevropský technologický institut

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
TN02000020
Datum od: 
1. 1. 2023
Datum do: 
31. 12. 2028