Centrum výzkumu a vývoje kryogenních turbin a kompresorů

3341

Centrum výzkumu a vývoje kryogenních turbin a kompresorů

Vytvořit experimentálně ověřený model přenosu tepla z teplé části kryogenní turbíny nebo kompresoru do pracovního plynu. Na základě modelu navrhnout úpravy konkrétní turbíny tak, aby sumární tepelný tok byl snížen o 30%. Vybudovat a zprovoznit zkušební stanoviště pro výzkumné a vývojové zkoušky kryogenních turbín a zčásti i kryogenních kompresorů za nízkých teplot.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Aleš Srnka, CSc.
Řešitel: 
Aleš Srnka - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
FB-C2/40/99
Datum od: 
1. 1. 1999
Datum do: 
31. 12. 2001