CERN-COMPASS

3344

CERN-COMPASS

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Aleš Srnka, CSc.
Řešitel: 
Miroslav Finger - Univerzita Karlova, MFF
Spoluřešitelé: 

Aleš Srnka - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
1P2004LA242
Datum od: 
1. 1. 2004
Datum do: 
31. 12. 2004