Charakterizace vrstevnatých systémů s náhodně drsnými rozhraními pomocí optických a rtg metod

4331

Charakterizace vrstevnatých systémů s náhodně drsnými rozhraními pomocí optických a rtg metod

Cílem je formulace nových teoretických přístupů umožňujících v rámci perturbační a difrakční teorie vyjádřit vztahy pro optické charakteristiky drsných systémů v koherentně i nekoherentně rozptýleném světle. Teoretické výsledky budou srovnány s výsledky měření provedenými pro vybrané vrstevnaté systémy. Dalším cílem je vývoj analytických metod dovolujících určovat optické a statistické parametry drsných vrstevnatých systémů. Dále bude provedeno srovnání nové metody perturbační teorie a teoretických přístupů používaných pro popis interakce rtg záření s drsnými vrstevnatými systémy. Budou zkoumány možnosti využití tohoto optického přístupu v rtg oblasti. Kombinace optických a rtg metod bude použita pro úplnou analýzu různých vrstevnatých systémů.

Řešitel v ÚPT: 
RNDr. Pavel Pokorný
Řešitel: 
Ivan Ohlídal - MASARYKOVA UNIVERZITA
Spoluřešitelé: 

Miloslav Ohlídal - Vysoké učení technické v Brně Pavel Pokorný - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA202/98/0988
Datum od: 
1. 1. 1998
Datum do: 
31. 12. 2000