Číslicová generace a zpracování signálu v NMR spektroskopii

2132

Číslicová generace a zpracování signálu v NMR spektroskopii

Výzkum v oblasti číslicové generace a zpracování signálu (Digital Signal Processing - DSP) přináší pokrok do mnoha oborů (komunikace, měřicí technika, automatizace, atd.). V některých aplikacích, jako např. ve spektroskopii se spolu s digitalizací signálu musí řešit řada specifických problémů. Spolu s teoretickým bádáním je důležité i experimentální ověření nově vyvinutých systémů. Předkládaný projekt si klade za cíl hledat a nalézt optimální řešení přímého číslicového syntezátoru pro účely excitace a dále digitálního přijímače pro detekci signálů nukleární magnetické rezonance - NMR na bázi špičkových obvodů VLSI Harris HSP45116 a HSP50016. Lze předpokládat, že získané a prakticky ověřené poznatky budou značným přínosem nejen pro oblast NMR ale i pro jiné radioelektronické aplikace.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Josef Halámek, CSc.
Řešitel: 
Karel Hanousek - Vysoké učení technické v Brně
Spoluřešitelé: 

Josef Halámek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/96/1509
Datum od: 
1. 1. 1996
Datum do: 
31. 12. 1998