Cutting-edge electron microscopy: A novel insight into advanced lightweight structural materials

618505

Cutting-edge electron microscopy: A novel insight into advanced lightweight structural materials

Podávaný projekt se zaměřuje na posílení a prohloubení spolupráce mezi dvěma předními vědeckými pracovišti zaměřující se na oblast elektronové mikroskopie. Projekt propojí specialisty v oblasti rastrovací elektronové mikroskopie (ÚPT AVČR) a experty v oblasti transmisní elektronové mikroskopie (Toyama University) a jejich společným cílem bude získat nový pohled do struktury pokročilých hliníkových slitin. Multidisciplinární tým (fyzikové, materiáloví vědci, materiáloví inženýři) skládající se jak ze zkušených, tak začínajících vědeckých pracovníků a především studentů doktorského studia se zaměří na společný cíl a to vývoj a aplikaci nových zobrazovacích technik pro precizní charakterizaci hliníkových slitin. Obě instituce poskytnou své špičkové vybavení a znalosti daném oboru, což otevře zcela nové možnosti korelativního zobrazování. Výstupem projektu budou společné publikace ve vědeckých časopisech a případně i patenty. Projekt podpoří mladé vědecké pracovníky prostřednictvím seminářů a webinářů. V průběhu projektu se bude rovněž připravovat větší mezinárodní projekt, do kterého se zapojí i další vědecká pracoviště z Česka i Japonska.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D.
Řešitel: 
Mikmeková Šárka - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Spoluřešitelé: 

Matsuda Kenji

Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
JSPS-22-12
Datum od: 
1. 1. 2022
Datum do: 
31. 12. 2023