Další rozvoj jedno- a vícevoxelových modifikací techniky SPRES a jejich využití v in vivo protonové MR spektroskopii mozku

1216

Další rozvoj jedno- a vícevoxelových modifikací techniky SPRES a jejich využití v in vivo protonové MR spektroskopii mozku

Hlavním cílem předkládaného projektu je vývoj dvou nových technik pro protonovou prostorově lokalizovanou in Vivo MR spektroskopii, a to jednak techniky 2D FOCSY J-rozlišené NMR spektroskopie a jednak jednoexperimentové diferenční editační techniky. Vlastnosti obou těchto nových technik by měly být znatelně výhodnější než vlastnosti technik doposud používaných. Pro prostorovou lokalizaci bude u obou vyvíjených technik použito metody SPRES vyvinuté navrhovateli. Pro zmenšení citlivosti k nehomogenitě pole B1 bude v obou sekvencích využito v co největší míře optimalizovaných adiabatických kmitočtově rozmítaných 180 deg. RF pulsů. Současně s řešením hlavního cíle bude řešen okruh dalších problémů ve snaze vytvořit podmínky pro co nejširší a nejkvalitnější využití těchto technik v prostorově lokalizované protonové in Vivo MR spektroskopii. Jedná se zejména o potlačování různých nežádoucích signálů ve spektrech, konstrukci hybridních technik pro více-voxelovou MRS, zpracování asymetricky onezených signálů v časové doméně, využití \"wavelet\" transformace pro zpracování dat, apod.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, DrSc.
Řešitel: 
Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA4065901
Datum od: 
1. 1. 1999
Datum do: 
31. 12. 2001