Detekce elektronů v elektronové mikroskopii biologických preparátů při vysokém rozlišení

5146

Detekce elektronů v elektronové mikroskopii biologických preparátů při vysokém rozlišení

Počítačové simulace průběhu elektrostatických polí působících v detektorovém systému, studium vlivu retardační síťky na průběhy signálních elektronů, simulace trajektorií zpětně odražených a sekundárních elektronů, měření vlastností scintilačních monokrystalů YAG a YAP, způsoby nanášení vodivých vrstev na monokrystalický scintilátor, měření vlastností organických světlovodných materiálů, sestavení scintilátoru a světlovodu a jejich optické přizpůsobení, konstrukce mechanické části detektoru s posuvem scintilátoru, návrh na motorický posuv scintilátoru. Cílem je dosažení záznamu materiálového kontrastu dvou materiálů s distribucí středního atomového čísla Z = 0,1 při energii zpětně odražených elektronů v rozsahu 5 až 30 keV a dosažení rozlišení koloidních částic zlata o velikosti 1 - 2 nm. Adaptace detektoru pro detekci nízkoenergiových elektronů v rozsahu 0,5 - 3 keV.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc.
Řešitel: 
Rudolf Autrata - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
ME 066
Datum od: 
1. 1. 1997
Datum do: 
31. 12. 1998