Detekce signálních elektronů ve vysokorozlišovací elektronové mikroskopii

3301

Detekce signálních elektronů ve vysokorozlišovací elektronové mikroskopii

Cílem projektu je získání nových poznatků o interakčních mechanismech elektronů s pevnou látkou a jejich využití pro zdokonalení obrazové informace v elektronových mikroksopech. Následná konstrukce účinnějších detekčních systémů založená na prohloubení znalostí fyzikálních vlastností signálních elektronů, katodoluminiscence monokrystalických scintilátorů, optimalizace svodu fotonů v optických prostředích, skrývá dosud značné a přitom ne příliš nákladné řešení pro dosažení vysokého rozlišení rastrovacího elektronového mikroskopu, případně pro zlepšení jeho činnosti při extrémně nízkých či vysokých napětích svazku primárních elektronů. Původním přínosem návrhu je získání dokonalejších a nových obrazových informací o zkoumaném vzorku v elektronových mikroskopech prostřednictvím nově koncipovaných detekčních systémů.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc.
Řešitel: 
Rudolf Autrata - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IA26515
Datum od: 
1. 1. 1991
Datum do: 
31. 12. 1993