Detekce zpětně odražených elektronů v nízkoenergiové rastrovací elektronové mikroskopii pro studium pravé mikrostruktury živých látek

5131

Detekce zpětně odražených elektronů v nízkoenergiové rastrovací elektronové mikroskopii pro studium pravé mikrostruktury živých látek

Podstata navrhovaného projektu spočívá v získání dokonalejších, resp. zcela nových informací o mikrostrukturální povaze biologických, rostlinných a elektrotechnických vzorků s využitím nových detekčních metod a elektronově optických přístrojových prvků. Z metodického hlediska se projekt soustřeďuje na využití elektronů s nízkou energií (jen velmi málo poškozující vzorek) a na využití elektronů šířících se v plynném prostředí. Přínosem navrhovaného projektu je v teoretické oblasti zisk poznatků o interačních mechanismech mezi nízkoenergiovými elektrony a pevnou, resp. plynnou látkou, zisk fyzikálních parametrů nízkoenergiových zpětně odražených elektronů. V experimentální oblasti je to realizace nově koncipovaných detektorů zpětně odražených elektronů které v podmínkách vysokého tlaku ve vzorkové komoře mikroskopu umožňují pozorovat živé biologické preparáty, vlhké rostlinné preparáty atp. bez jejich předcházející destrukce v důsledku preparačních metod. Projekt má aplikační výstupy pro medicinu a ekologii.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc.
Řešitel: 
Rudolf Autrata - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Josef Jirák - Vysoké učení technické v Brně

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/94/0677
Datum od: 
1. 1. 1994
Datum do: 
31. 12. 1996