Detekční metody pro laserový interferometr s polovodičovým laserem

4631

Detekční metody pro laserový interferometr s polovodičovým laserem

Hlavním cílem projektu je studium detekčních metod absolutního měření délek prostřednictvím laserového interferometru za použití nového typu jednofrekvenčního primárního zdroje záření - laserové diody s vertikálním resonátorem (VCSEL). Tento typ polovodičového laseru, který se vyznačuje kontinuální přeladitelností vlnové délky prostřednictvím změny injekčního proudu a zároveň velmi úzkou spektrální čárou generovaného záření, bude využit jednak k implementaci detekčních technik absolutní interferometrie s přelaďováním vlnové délky (Wavelength-Scanning Interferometry - WS-I) a jednak k implementaci detekčních technik absolutní interferometrie s frekvenčně modulovanou postupnou vlnou (Frequency-Modulated Continuous Wave Interferometry-FMCW-I). Otestování metrologických parametrů dosažených jednotlivými metodami na navrhovaném experimentálním interferometru bude probíhat komparací s konvenčním inkrementálním interferometrem. Následně bude přistoupeno ke zkoumání možností vzájemné kombinace uvedených detekčních technik v rámci jednoho měření. Očekává se, že dosažená relativní přesnost odměřování vzdáleností pomocí kombinace těchto dvou detekčních technik se bude blížit hodnotám běžných u tradičních inkrementálních interferometrů.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Řešitel: 
Ondřej Číp - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GP102/02/P122
Datum od: 
1. 1. 2002
Datum do: 
31. 12. 2004