Diag. kardiovaskulárnách nemocí

2352

Diag. kardiovaskulárnách nemocí

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Řešitel: 
Pavel Jurák - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Datum od: 
1. 1. 2001
Datum do: 
31. 12. 2001