Digitální generace a zpracování signálu v NMR spektroskopii a tomografii

2111

Digitální generace a zpracování signálu v NMR spektroskopii a tomografii

Současný pokrok v oblasti technolgie VLSI umožňuje použití číslicové frekvenční syntézy (do 500 MHz), digitální kvadraturní detekce a digitální filtrace ve spektroskopii a tomografii NMR. Předpokladem využití této techniky je odpovídající řešení vf jednotek excitační a detekční části spektrometru NMR. Očekávaný přínos takového systému je odstranění artefaktů způsobených analogovou kvadraturní detekcí, zvýšení dynamického rozsahu, zjednodušení pulsních sekvencí a jednodušší konstrukce přístroje. Této nové kvality lze dosáhout jednak systémem SSB s dvěma číslicovými syntezátory k získání kmitočtového offsetu pro číslicovou kvadraturní detekci a širokopásmovým kvadraturním směšovačem s přímou konverzí potlačujícím nežádoucí postranní pásmo, jednak číslicovou detekcí a číslicovou filtrací.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Josef Halámek, CSc.
Řešitel: 
Josef Halámek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IA26550
Datum od: 
1. 1. 1992
Datum do: 
31. 12. 1994