Dynamika procesů v živé a neživé hmotě

0011

Dynamika procesů v živé a neživé hmotě

Živá i neživá hmota, organismy a systémy se mění v čase, ať již v důsledku vnitřních procesů či pod vlivem vnějšího prostředí. Cílem projektu je umožnit sledování těchto změn citlivými moderními a chemickými metodami, a to na úrovni molekulární až systémové, s rozpoznáním změn odehrávajících se ve zlomku sekundy až po změny dlouhodobé. Projekt je v souladu se současným světovým pojetím přírodních věd studovat hmotu, organismy a systémy v jejich dynamických časových proměnách a umožní vynikajícím skupinám a pracovištím vybavit se odpovídajícími moderními přístroji tak, aby se zvýšila jejich konkurenceschopnost na mezinárodním poli.
Řešitel v ÚPT: 
RNDr. Luděk Frank, DrSc.
Řešitel: 
Karel Ulbrich - ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR
Spoluřešitelé: 

Richard Šňupárek - Ústav geoniky
Jan Palouš - Astronomický ústav
Aleš Žák - Univerzita Karlova v Praze
Jana Šlotová - BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR
František Sehnal - Entomologický ústav AV ČR
Aleš Špičák - Geofyzikální ústav AV ČR
Blanka Říhová - Mikrobiologický ústav AV ČR
Lubomír Němec - ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE AV ČR
Ivana Macháčková - Ústav experimentální botaniky AV ČR
Eva Syková - ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY AV ČR
Petr Lukáš - ÚSTAV FYZIKY MATERIÁLU AV ČR
Jan Dobeš - Ústav jaderné fyziky AV ČR
Václav Pačes - ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV ČR
Luděk Frank - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Václav Pižl - Ústav půdní biologie

Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
IPP1050128
Datum od: 
1. 1. 2001
Datum do: 
31. 12. 2003