Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku

582502

Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku

Strategií dalšího rozvoje SYNPO, a.s. je, spoluprací s akademickým partnerem, získat konkurenční výhodu na trhu v oblasti sofistikovaného vývoje zalévacích hmot a rozšířit vlastní výrobu předplněných zalévacích hmot pro elektrotechnický průmysl. Cílem je vyvinutí čtyř nových předplněných zalévacích systémů (3 pro vnitřní, jeden pro vnější použití) s tvrdidly vyhovujícími autorizaci dle REACH, jeden bude navíc perspektivně založen na ekologické epoxidové pryskyřici EnviPOXY. Výzkum a vývoj bude zaměřen na optimalizaci mechanických, elektrických a tepelných vlastností systémů včetně doporučené technologie zalévání. Pro každý systém bude vytvořena technická dokumentace pro výrobu, aplikační a bezpečnostní list. Systémy budou průběžně připravovány do výroby, poslední do konce řešení projektu.

Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.
Řešitel: 
Švíglerová Pavla - SYNPO, akciová společnost
Spoluřešitelé: 

Neděla Vilém - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
TH04030007
Datum od: 
1. 3. 2019
Datum do: 
28. 2. 2022