Elektronová tryska s vysokonapěťovým zdrojem pro zařízení částicové optiky

167401

Elektronová tryska s vysokonapěťovým zdrojem pro zařízení částicové optiky

Cílem tohoto projektu je aplikovaný výzkum a vývoj elektronové trysky a vysokonapěťového zdroje, které společně budou sloužit k vytváření vysoce kvalitního svazku elektronů o energii až 80 keV pro zařízení částicové (zejména elektronové) optiky. Ultravakuová autoemisní elektronová tryska s tzv. Schottkyho emisí bude napájena z kompaktního elektronického zdroje, který bude generovat potřebná vysoká napětí pro jednotlivé elektrody trysky i proud pro ohřev emitoru.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Martin Zobač, Ph.D.
Řešitel: 
Filip Lopour - Tescan a. s.
Spoluřešitelé: 

Martin Zobač - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
FR-TI3/420
Datum od: 
1. 1. 2011
Datum do: 
31. 12. 2013