Excitační a detekční systémy pro MR tomografii a in vivo lokalizovanou MR spektroskopii nové generace

2236

Excitační a detekční systémy pro MR tomografii a in vivo lokalizovanou MR spektroskopii nové generace

Náplní předkládaného projektu je výzkum a návrh nových typů rezonátorů pro 1H MR (magnetickou rezonanční) tomografii a 1H a 31P lokalizovanou MR spektroskopii lidské hlavy (průměr 250 mm) a zvířat nebo neživých objektů (do průměru 135 mm). Uspořádání systémů různých struktur bude analyzováno z hlediska rozměrů, počtu větví, rozložení rf pole, činitele jakosti, impedance, izolace mezi kanály a přizpůsobení. Budou zkoumány povrchové cívky pro různé aplikace lokalizované MR spektroskopie. V oblasti generace excitačních signálů bude soustředěna pozornost na digitální kvadraturní modulaci tvarovaných rf pulsů a možnosti realizace technik dvojité rezonance s jedním širokopásmovýcm lineárním zesilovačem až do výkonu 1 kW. Výzkum v oblasti akvizice signálu MR bude orientován na vyšší vzorkovací frekvence, vícepásmovou detekci, vývoj měřicích postupů pro kvantifikaci jittru digitálního přijímače s velmi rychlými A/D převodníky a jeho minimalizace. Řešení projektu přispěje k rozvoji MR jako diagnostické metody mající stále větší význam v klinické praxi.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.
Řešitel: 
Miroslav Kasal - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/00/1262
Datum od: 
1. 1. 2000
Datum do: 
31. 12. 2002