Experimentální zařízení pro NMR tomografii a spektroskopii ve středních objemech

2232

Experimentální zařízení pro NMR tomografii a spektroskopii ve středních objemech

Cílem navrhovaného projektu je získání nových poznatků vedoucích ke vzniku unikátního experimentálního zařízení pro MR tomografii a spektroskopii in vivo ve středních objemech (do průměru 150 mm). V systému bude použita přímá číslicová syntéza signálů, číslicová kvadraturní detekce a číslicová filtrace signálu NMR. Stacionární magnetické pole bude generováno vertikálním persistentním supravodivým magnetem s teplým prostorem průměru 200 mm. Bude řešena problematika gradientních magnetických polí pro prostorovou lokalizaci rezonance. Součástí projektu bude studium zpracování tomografické informace metodami signálového zpracování obrazu. Důraz bude kladen na flexibilitu systému a možnost instalace nových experimentálních technik.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.
Řešitel: 
Miroslav Kasal - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Jiří Jan - Vysoké učení technické v Brně

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/94/1270
Datum od: 
1. 1. 1994
Datum do: 
31. 12. 1996