Foto-termální interakce na mikrometrové úrovni

293101

Foto-termální interakce na mikrometrové úrovni

Tento projekt se teoreticky a experimentálně zabývá problémem tepla, které vzniká při absorpci světla mikročásticemi, a tepelnou interakcí, která vede ke vzniku termoforetické síly. Navrhujeme novou metodiku, která povede k přesnému popisu termoforetické síly mezi částicemi zachycenými v páru optických pinzet. Jedna ze zachycených částic (kovová nebo dielektrická potažená tenkou vrstvou kovu) bude tvořit mikroskopický zdroj tepla a teplotních gradientů ve svém okolí. Druhá, neabsorbující, částice bude ovlivněna termoforetickou silou mající původ v tomto teplotním gradientu. Z chování této druhé částice budeme schopni kvantitativně charakterizovat termoforetickou sílu. Hlubší vhled do této problematiky získáme díky parametrickým studiím, které se zaměří na kontrolovanou změnu vnějších podmínek, složení a velikost částic, atd.
Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Martin Šiler, Ph.D.
Řešitel: 
Martin Šiler - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GPP205/12/P868
Datum od: 
1. 1. 2012
Datum do: 
31. 12. 2014