Frekvenčně stabilizované lasery s vysokou koherencí pro krátkovlnnou oblast viditelného záření

4111

Frekvenčně stabilizované lasery s vysokou koherencí pro krátkovlnnou oblast viditelného záření

Vyřešení problematiky frekvenčně stabilizovaných laserů s vysokou koherencí pracujících na kratších vlnových délkách viditelného spektra, zvláště na čáře 543 nm. Získání max. inverse populace aktivního prostředí v prostoru výbojové dráhy. Optimalizace rezonátoru z hlediska vysokého činitele jakosti a vysoké účinnosti rezonátoru. Návrh rezonátoru s ohledem na modovou strukturu vhodnou pro stabilizaci frekvence. Vytvoření teoretických základů a návrh uspořádání laseru pro stabilizaci frekvence pomocí efektu anomální disperse na čárách saturované absorpce v molekulárním jódu v oblasti 543 nm.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. František Petrů, DrSc.
Řešitel: 
František Petrů - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IA26553
Datum od: 
1. 1. 1992
Datum do: 
31. 12. 1993