Frekvenční metody meření geometrických veličin

4211

Frekvenční metody meření geometrických veličin

Projekt je zaměřen na transformaci změn optické délky na změnu kmitočtu pomocí optických rezonátorů. Přitom změna optické délky může představovat přímo změnu geometrické délky nebo při stabilní geometrii změnu prostředí uvnitř rezonátoru a tím změnu jeho optické délky. Tato změna optické délky se převádí na změnu rezonanční frekvence rezonátoru.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. František Petrů, DrSc.
Řešitel: 
František Petrů - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA2065202
Datum od: 
1. 1. 2002
Datum do: 
31. 12. 2004