Frekvenční stabilizace laserových diod

4412

Frekvenční stabilizace laserových diod

Hlavním cílem je návrh a konstrukce frekvenčně stabilního laseru, založeného na laserové diodě. Úspěšné zvládnutí problému předpokládá stabilní zdroj napájecího proudu diody včetně její dobré tepelné stabilizace. Zúžení spektrálního profilu bude dosaženo vhodnou konstrukcí vnějšího rezonátoru a zpětným odrazem záření do laseru. Využití metod frekvenčně modulované spektroskopie na parách l(2) umožní další zúžení spektra a absolutní frekvenční stabilizaci. Uspořádání bude využito v laserovém interferometru pracujícím na dvou vlnových délkách a také k experimentům s chlazením atomů.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA2065503
Datum od: 
1. 1. 1995
Datum do: 
31. 12. 1996