Frekvenční stabilizace laseru pro vícevlnovou interferometrii

4222

Frekvenční stabilizace laseru pro vícevlnovou interferometrii

Cílem tohoto projektu je vytvořit část základny pro vícevlnovou interferometrii. V první etapě, která byla spojena s interním grantem AV ČR, byla soustředěna pozornost na výzkum a vývoj metod pro stabilizaci frekvence laserů pracujících na vlnové délce 543 nm (zelený laser). Byla vyvinuta nová metoda frekvenční stabilizace laserů, která využívá frekvenčních složek zeleného laseru. Frekvenční stabilita byla ověřena pomocí dvou párů komerčně dostupných laserů sestrojených v NIST Gaithersburg a ÚPT AV ČR Brno. Byla pozorována frekvenční stabilita řádu 4x10-9. Tato frekvenční stabilita je dostačující, ale aby bylo možné zaručit spolehlivý provoz, je nutné použít stabilnějších laserů vyvinutých speciálně pro tento účel. V další etapě bude program zaměřen na určení vlnové délky laseru 543 nm pro potřeby vícevlnové interferometrie a pro určení indexu lomu vzduchu. Zvažuje se použití dostupného 633 nm laseru, speciálního zeleného stabilizovaného laseru nebo zeleného laseru stabilizovaného pomocí jódu.
Řešitel v ÚPT: 
JUDr. Ing. Alois Stejskal, CSc.
Řešitel: 
Alois Stejskal - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Jack Stone - NIST, USA

Reg. č.: 
NIST-92065
Datum od: 
1. 1. 1993
Datum do: 
31. 12. 1996