Funkční mikrostruktury sestavené a poháněné laserovými svazky

753001

Funkční mikrostruktury sestavené a poháněné laserovými svazky

V rámci projektu se zaměříme na vytváření funkčních mikrostruktur složených z mikročástic a nanočástic různých tvarů a materiálů, jejichž uspořádání bude dáno silovým působením světla mezi částicemi uvnitř mikrostruktury, tzv. optickou vazbou, která vzniká při šíření a rozptylu laserového svazku suspenzí. Tým navrhovatele patří k předním světovým týmům, které rozvíjí tuto problematiku a v projektu se zaměří teoreticky i experimentálně na geometrii s protiběžnými laserovými svazky a geometrii zpětně odraženého svazku, ve kterých budeme dynamicky měnit vlastnosti svazků, tím i uspořádání dielektrických mikročástic nebo kovových nanočástic v mikrostruktuře a následně i spektrální odezvu mikrostruktury. Získáme tak cenné a originální poznatky umožňující bezkontaktní formování a ladění mikrostruktur zahrnujících fotonické krystaly i plasmonické nanoantény v kapalném prostředí a jejich přepravu laserovými svazky

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D.
Řešitel: 
Oto Brzobohatý - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA14-16195S
Datum od: 
1. 1. 2014
Datum do: 
31. 12. 2016