Generace a měření gradientních magnetických polí pro in vivo MR lokalizovanou spektroskopii

1111

Generace a měření gradientních magnetických polí pro in vivo MR lokalizovanou spektroskopii

S využitím gradientního systému na bázi DSP96002 bude vyvinuta NMR metoda přesného měření poklesu gradientních magnetických polí v pracovním prostoru MR tomografu. Řešení předpokládá teoretický návrh NMR metody a adaptivní filtrace MR signálů, využití waveletovské transformace pro zpracování MR signálů a experimentální ověření výsledků na MR systémech. MR technika měření gradientních polí bude použitelná při jednoduchém testování kvality gradientních polí v MR systémech. Budou nastaveny preemfázové konstanty k eliminaci vlivu vířivých proudů v magnetu ÚPT-MIDI a současně bude zkrácena doba poklesu gradientních polí v systému s aktivně stíněnými cívkami (ze 100 na 50 μs). Zvýšením přesnosti generace gradientů bude možné zkrátit délku pulsních frekvencí pro lokalizovanou MR spektroskopii a tím výrazně zvýšit citlivost a dobu měření.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.
Řešitel: 
Karel Bartušek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Eva Geschneidtová - Vysoké učení technické v Brně

Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA2065201
Datum od: 
1. 1. 2002
Datum do: 
31. 12. 2004