High-tech chlazený držák vzorků s integrovanou detekcí elektronů a řídícím softwarem pro optimalizaci termodynamických podmínek v komoře vzorku EREM

581202

High-tech chlazený držák vzorků s integrovanou detekcí elektronů a řídícím softwarem pro optimalizaci termodynamických podmínek v komoře vzorku EREM

Projekt představuje kombinaci experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu zajišťovaného konsorciem tvořeným dvěma členy - NUM solution s.r.o. a Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Předmětem projektu je výzkum a vývoj řídícího SW pro optimalizaci termo-dynamických podmínek v komoře vzorku a výzkum a vývoj nového chlazeného držáku vzorků s integrovaným vysoce účinným ionizačním detektorem signálních elektronů pro rastrovací a environmentální rastrovací elektronové mikroskopy.

Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.
Řešitel: 
Aleš Macálka - NUM solution s.r.o.
Spoluřešitelé: 

Neděla Vilém - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015020
Datum od: 
1. 6. 2019
Datum do: 
30. 9. 2022