High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii

581201

High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii

Vysoce citlivé high-tech scintilační a scintilačně-ionizační detektory signálních elektronů pro rastrovací a environmentální rastrovací elektronové mikroskopy budou pomocí matematickofyzikálního modelování a Monte Carlo simulací zkoumány a při sdílení špičkových technologií a knowhow testovány a vyvíjeny. Výsledky projektu, vyznačující se špičkovou technologickou úrovní a vysokou přidanou hodnotou, staví na zkušenostech a účinné akademicko-firemní spolupráci a jsou určeny pro celosvětový trh.
Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.
Řešitel: 
Vladimír Palupa - Tecpa s.r.o.
Spoluřešitelé: 

Vilém Neděla - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004693
Datum od: 
1. 1. 2017
Datum do: 
28. 9. 2019