Holografická endoskopie pro in vivo aplikace

604301

Holografická endoskopie pro in vivo aplikace

Zkrácený název projektu: Gate2µ (Gate2mu)
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476

Jedná se o projekt z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Podpora excelentních výzkumných týmů, prioritní osa PO1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum.
Projekt vytvoří mezinárodní tým expertů řady vědních oborů, kteří společně vyvinou vláknové sondy o tloušťce lidského vlasu poskytující unikátní pohled do nitra živého i neživého mikrosvěta v superrozlišovací mikroskopové kvalitě. Po zvládnutí fyzikálně technických výzev bude tato "brána do mikrosvěta" využita v tuzemsku i předních zahraničních institucích ke studiu mozku a tkání zvířat v pohybu, člověka v průběhu chirurgických zásahů nebo ke světelnému ovládání dění v živém i neživém mikrosvětě.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Hlavní prezentace projektu zde.

esif

Řešitel v ÚPT: 
prof. Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D.
Řešitel: 
Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D.
Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476
Datum od: 
1. 5. 2017
Datum do: 
31. 10. 2022