Holografie s pomalými elektrony

5432

Holografie s pomalými elektrony

Cílem projektu je teoretická i experimentální studie možnosti holografie s pomalými elektrony (energie pod 1 keV. Teoretická část zahrnuje především studium koherence elektronových vln a studium vlastností elektronově optických prvků z hlediska vlnové optiky. Experimentální čásat zahrnuje záznam hologramů v původním Gaborově uspořádání ("in-line" holografie, stínová projekční mikroskopie) a jeho analogii v uspořádání s rastrujícím elektronovým svazkem.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.
Řešitel: 
Michal Lenc - MASARYKOVA UNIVERZITA
Spoluřešitelé: 

Jiří Komrska - Vysoké učení technické v Brně
Bohumila Lencová - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA202/94/1100
Datum od: 
1. 1. 1994
Datum do: 
31. 12. 1996